The no. 1 resource for radio ad scripts continues. To celebrate the launch of two beloved projects,

 "It's More Fun in the Philippines" Campaign Website 


I am posting the lyrics to the head-bopping, giggle inducing local jingle of the same campaign. It's a fun read but you'll get so much more by listening to the actual song here. (Clickity click click that link.)


The Philippines Department of Tourism 

Official "It's More Fun in the Philippines" Domestic Jingle 

Agency: BBDO Guerrero

CDs: David Guerrero and Tin Sanchez 

Copywriter: Tin Sanchez Stanza 1
Kating kati na ba ang iyong mga paa Handa nang umalis mag-liwaliw at lumarga Buti nalang taga-dito ka
'sing dami ng happening ang dami ng isla!

Refrain 1
It's more fun in the Philippines! (More Fun in the Philippines!) Bakit pa lalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo! Nakatapak ka sa paraiso!

Refrain 2
It's more fun in the Philippines! (More Fun in the Philippines!) Bakit pa lalayo? Mula Batanes hanggang Jolo Iba ang saya ng Pilipino! It's more fun in the Philippines!

Stanza 2
Nandito nang lahat, san 'pa pupunta? Malalim ang dagat at mababaw ang ligaya! Halatang-halatang Pilipino ka! (Pilipino) Abot-langit ang 'yong ngiti, lahi ng masasaya!

Refrain 1
It's more fun in the Philippines! (More Fun in the Philippines!) Bakit pa lalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo! Nakatapak ka sa paraiso!

Refrain 2
It's more fun in the Philippines! (More Fun in the Philippines!) Bakit pa lalayo? Mula Batanes hanggang Jolo Iba ang saya ng Pilipino! It's more fun in the Philippines!

Bridge
Jumping Smiling Showering Singing Driving Parking Waiting Tapping Jogging Hopping Resting Sleeping Planking Tweeting Blogging More fun!

History Biology Geometry Chemistry Geography Philantrophy Hanging out Moving out Working out Dining out Frostbites Fireworks Bonfires Doubledeckers More fun!

'sing dami ng happening ang dami ng isla!

Refrain 1
It's more fun in the Philippines! (More Fun in the Philippines!) Bakit pa lalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo! Nakatapak ka sa paraiso!

Refrain 2
It's more fun in the Philippines! (More Fun in the Philippines!) Bakit pa lalayo? Mula Batanes hanggang Jolo Iba ang saya ng Pilipino! It's more fun in the Philippines!